שואת יהודי אירופה, של מי היא בכלל?

נושא השואה הוא נושא מרכזי במדינת ישראל. מעבר ליום השואה ולצפירה, הוא נלמד בבתי הספר דרך תוכניות הלימודים וביקורים במוזיאונים ונסיעות לפולין לביקור במחנות השמדה והכרות ראשונית עם קהילות אירופה המושמדות; הוא מדובר, מוצג בתמונת, סרטים אותנטיים כמו גם בספרות וביצירה הקולנועית.

נכון, החרדים לא עומדים בעת הצפירה. נכון, יש עדות בישראל שלקרוביהם לא חיו באירופה באותה עת, ואשר לא נמחקו מעל פני האדמה למעט בודדים, ואשר להם אין משפחות שלמות שנספו בשואה. נכון, ישנם דורות צעירים שנולדו כאן בארץ, ואינם יודעים אותה תחושה שידעו הורינו וזקנינו, שבזמנם לא היתה כלל מדינה לעם היהודי.

אבל בכל זאת, עד לאחרונה האמנתי שקיים קונצזוס לפחות בנושא הזה בקרב עם ישראל: שהשואה היא אסון לאומי ולא רק אוסף ענק של אסונות אישיים, אסון הנוגע לכל ובכל אדם בישראל; וכי להבדיל אלף אלפי הבדלות, כשם שמקובל להאמין במסורת היהודית כי כל נשמה יהודית היתה במעמד הר סיני בעת מתן התורה, ככה חש כל יהודי בישראל, כי לגבי השואה, גם מי שלא היה שם, כאילו היה שם, והצער הוא צער של כל פרט ופרט.

התבטאויות שונות בנושאים הקשורים לשואה הביאו אותי למספר מחשבות מטרידות במיוחד. כמה דוגמאות:

בפרק הראשון של הסדרה “זגורי אימפריה”, כאשר מגיע הבן אביאל הביתה לראות את סבו הגוסס, הוא מביא איתו את חברתו האשכנזיה. אחותו, אבישג מכנה אותה “החברה יד ושם” שלו. במהלך כל הפרקים מכנה החמות את אבי המשפחה ‘היטלר’. בפרקים 13-14 של הסדרה הולכת אבישג לאופרה עם אלכס איקס. כשהיא נכנסת לאוטו היא אומרת לו שיסע מהר, לא רוצה שיראו שהיא יוצאת עם אשכנזים. הוא שואל אותה: “מה קרה, הגרמנים באים?” . הביטוי הזה חוזר עוד פעם בפרק אחר. עם סיום האופרה הוא שואל אותה אם נהנתה. “כמו מקלחות בשואה”, היא עונה לו.

בסדרה הבורר (שקדמה ל”זגורי אימפריה” ) קיימת דמות הנקראת יגאל הנאצי.

בשנה-שנתיים האחרונות, אולי גם קודם, אני שומעת בכיתתי תלמידים במהלך שיחות בינם לבין עצמם מכנים מורה שלא הלכה לקראתם בענין של מבחן או שיעורים, נתנה חלילה בוחן פתע עמוס או היתה קשה מדי איתם: “המורה הנאצית הזאת…”.

בפרק של מחוץ לחוק – גזענות, אומר ‘עורך הדין’ המגן על הגזענות: ש’נאצי’ יכול להיות גם ביטוי טוב , למשל: ראית איך הוא מאורגן, כמו נאצי!

בתוכנית של אמנון לוי בערוץ 10, פנים אמיתיות, הוא מראיין את בני משפחתו. בראיון עולה בן היתר, סוג של ‘קנאה’ באשכנזים, כי להם היו קרובים בשואה, וזה יותר יוקרתי.

בראיון עם אריה דרעי, הוא מעלה את ההחלטה של שר האוצר יאיר לפיד להעביר תקציב משמעותי לטובת ניצולי השואה. ומה עם הזקנה בקרית שמונה, הוא אומר. לה לא מגיע?

ועוד כהנה וכהנה.

****

למרות שבשטף הדוגמאות הללו נתקלתי אני רק בחודשים האחרונים , נראה לי ברור כעת, כי קיימים חלקים בעם ישראל שהשואה שקרתה באירופה ברובה ליהדות אשכנז ובמיעוטה לקהילות ספרדיות בארצות הבלקן, איננה נתפסת באופן שבו היא נתפסה אצלי. אצל חלק מבני אותן עדות לא אירופיות, ישנה תחושה של קיפוח ושל קנאה באשכנזים, תחושה שלהיות אשכנזי שמשפחתו נספתה בשואה הינה כרטיס כניסה למועדון סגור שיש עמו הטבות. זילות השימוש במונחים הקשורים השואה, מטרידה אותי. אני חוששת שכבר היום, יש אנשים שפשוט לא מבינים. ומי ששוכח את ההיסטוריה, כך אומרים, נדון לחזור עליה.

רציתי להקדיש את הדפים הבאים לבני משפחתי שחיו באירופה בעת עלית הנאצים לשלטון. לא רק לאלו שהפכו לסטטיסטיקה בתוך ששת המיליונים, אלא גם ואולי בעיקר, לאלה ששרדו.

לחמתי ששרדה את אושוויץ, לחמי שהוברח לדנמרק, חווה חיים תחת כיבוש נאצי והצליח להימלט משם ולאבי שעלה עם עליית הנוער לארץ ישראל מעט לפני המלחמה, כשהוא משאיר שם את הוריו ואת אחיו, שניצל אחר כך כשהוברח לאנגליה .

נכון להיום, רות ואוטו קוטיק ההורים של בן זוגי, ואבי, שאול כוכבי אינם עוד בחיים. תיבדל לחיים טובים אמי, ורדה, אשר בין היתר, כתבה ספרי משפחה שלה ושל אבי, ואספה חלק מהחומרים שיובאו בדפים הבאים, עבור סיפורי בני המשפחה שנספו בשואה

.מטעמים מובנים, לא אכתוב ז”ל אחרי שום שם של נפטר. זה פשוט לא אפשרי.    .

Advertisements

1 thought on “שואת יהודי אירופה, של מי היא בכלל?

  1. Pingback: לזכר משפחתי שנספתה בשואה. אני לא זגורי. | dawn522006

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s