האם המטרה מקדשת את האמצעים? לקראת יום השנה ה-68 לפיצוץ מלון המלך דוד


08-07-2014

see pages in English about the hotel bombing, and about my grandfather who died there.

הוספתי דף בפייסבוק שלי העוסק באירוע. בשלב הראשון תהיה פה הזוית האישית של סבי, שמואל ישעיה ז”ל, ותמונות. אחר כך, אשתדל להוסיף חומרים במידת האפשר אובייקטיבים. למרות שעברו 68 שנים תמיד אקטואלי, לדעתי, הדיון בשאלה: האם המטרה מקדשת את האמצעים? (המוטו של מחתרות הימין לפני קום המדינה, וכנראה גם אחרי). שכן צורת החשיבה הזו (תרגום חופשי: המטרה (שלי) מקדשת את האמצעים ( שמתמצים בהקרבת מי שלא יהיה, בין אם זה חייו, אמצעי הפרנסה שלו או השירותים שהוא יקבל מהמדינה שלו).  דרך החשיבה הזו משרתת את אויבינו כשהם מייצרים טרור מולנו. אבל לאחרונה מסתבר שהיא גם משמשת לייצור טרור יהודי מול ערבים. פיצוץ מלון המלך דוד הוא אירוע יוצא דופן בתולדות ההיסטוריה שלנו:  הפעולה מוצגת כפעולה של לוחמי חירות על פי הכרתם;  נפגעי הפיצוץ משתייכים לשלוש קטגוריות של בני אדם: בריטים – נציגי הכובש. ערבים. ויהודים שנקלעו במקרה למקום. לגבי שתי הקטגוריות הראשונות אין להנהגת  היישוב (ואחרי כן המדינה) כל קושי: הם לא ‘משלנו’. לגבי היהודים  יש קושי: לא ניתן להכיר בהם  “כהרוגי מלכות” . לא מבחינת פיצויים , שכן זה יחייב את המדינה להכיר גם בנפגעים ‘לא רצויים’… אך
מעבר לכך,זה יחייב  הכרה רשמית באחריות לפיצוץ תחייב את הגדרתו – כ-מה? כפעולה צבאית השקולה לקרבות על הקסטל? כפעולת טרור שנועדה להפחיד את הבריטים על מנת שיימאס להם, וילכו מפה? האם פעולת טרור כזו היא לגיטימית במאבק לחירות לאומית? אם כן, מה תשובה ניתן ליריבינו הערבים, בבואם לבצע פעולת טרור נגדנו, בראותם עצמם כלוחמי חירות. מה ההבדל בינינו לבינם ?

Advertisements

One thought on “האם המטרה מקדשת את האמצעים? לקראת יום השנה ה-68 לפיצוץ מלון המלך דוד

  1. Pingback: האם המטרה מקדשת את האמצעים? לקראת יום השנה ה-68 לפיצוץ מלון המלך דוד | dawn522006

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s