הגיע הזמן לשאול: האם פעולת האצ”ל לפיצוץ מלון המלך דוד ב-1946 היא פעולת איבה

יום הזיכרון תשס”ה, השנה ה-69 לפיצוץ

כמו בכל שנה ביום הזיכרון אני שואלת את עצמי, שתי שאלות:
על פי איזה היגיון נכללים הרוגי פיצוץ מלון המלך דוד (ירושלים, 1946) ברשימת נפגעי פעולות איבה, שהרי הפעולה בוצעה על ידי האצ”ל כחלק מהמאבק בבריטים (וזאת, מבלי להתייחס לחילוקי הדעות ולגרסאות השונות לגבי הפעולה עצמה)

 • חמישה עשר מבין שבעה עשר ההרוגים היהודים נכללים ברשימה הנ”ל, ונחשבים נפגעי פעולת איבה בעוד השניים הנותרים נכללים ברשימת חללי מלחמות ישראל, יחד עם אחד ממבצעי הפעולה שנפצע ומת מפצעיו למחרת. מדוע?

קישור לרשימת 15 הרוגי הפיצוץ כנפגעי פעולת איבה:
http://laad.btl.gov.il/Web/He/Victims/112.aspx?lastName=&firstName=&fatherName=&motherName=&place=&year=1946&month=7&day=22&region=&period=&grave=

קישור לדף היזכור של אחד משני ההרוגים הנוספים. ניתן לדפדף על פי תאריך הנפילה, ולראות את הדפים של שני ההרוגים הנוספים הקשורים בפעולה, כקורבנות וכמבצע:
http://www.izkor.gov.il/HalalView.aspx?id=506592

בהקשר לשאלה השניה, יש לשים לב לתיקון מס’ 11, משנת תשל”ו-1976 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש”י-1950 הוסיף לשני סעיפים שהגדירו עד אז מהו ‘שירות צבאי’ לצורך בחוק האמור, את הסעיף הבא:   (ג) לגבי התקופה שעד יום י”ז בכסלו תש”ח (30 בנובמבר 1947) – שירות פעיל ביחידה מאורגנת שלחמה בארץ-ישראל למען עצמאות ישראל;

תיקון זה אפשר את הכללת כל השלושה בקטגוריה הזו, אם כי לפחות לאחד מהם, זה קרה באיחור רב. וכעת, שימו לב למילים ‘תגמולים ושיקום’. אותם אלה שעומדים בדרישות ההגדרה, זכאים, איפה, לקצבה כספית ותמיכה נוספת. על התיקון נודע לנו רק שנים  רבות אחרי. להזכירכם, לא היה אינטרנט, ופרסום התיקון  לא ממש .נעשה בתרועות רמות. 

 מעבר לצער,  להלם, ולאבדן הבעל/אב, היו השלכות כלכליות  משמעותיות  כבדות עבור שארי שמואל ישעיה ז”ל. בהעדר תמיכה שלא היתה קיימת כלל ב-1946, נותרו סבתי, אלמנת שמואל ישעיה ז”ל,י  ושני ילדיו בני כ- 14 ו-18 חסרי כל, ואמי נשארה מפרנסת יחידה של סבתי, בהסכמה מלאה של אבי ז”ל, שהיה פליט שואה והוריו הושמדו במחנה ריכוז חלמנו (קולמהוף), ונותר אף הוא חסר כל. למרבה השמחה סבתי חיה בבריאות טובה עד גיל 89 ונפטרה 46 שנה אחרי הפיצוץ, ב-1992. סיוע כלכלי , גם אם היה מגיע באיחור של שלושים שנה, היה משנה באופן משמעותי את חיי שלושתם.

מבין 17 ההרוגים, אחד עשר היו מועסקים על ידי הממשלה הבריטית שמשרדיה שכנו במלון, ולכן זכו לפיצוי מסודר וקצבה.  חמישה מן ההרוגים לא היו פקידי הממשלה הבריטית. מביניהם, רק שלושה השאירו אחריהם ילדים:  שלמה זיגפריד הופמן ז”ל ויוסף אלס ז” ל, אשר לצערי, לא ידוע לי מה קרה לבני משפחותיהם וכמובן, סבי שמואל ישעיה ז”ל. השניים הנותרים היו צעירים מכדי להשאיר אחריהם אשה או ילדים: יהודה מירמלשטיין .ז”ל,  בן 23 במותו, ואברהם חיים נתן אלבק ז”ל, בן 21 במותו.

ממש כמו סבא שלי,  השניים  שזכו להיחשב חללי מלחמות ישראל  לא השתתפו בפעולה שבה נהרגו, אבל הם היו חברים מוכחים בארגון ההגנה.

ועכשיו מצא את ההבדלים:
פיצוץ מלון המלך דוד הינו מקרה יוצא דופן, שבו יהודים נהרגו בפעולה שנעשתה עי לידי יהודים. מקרה אחר, לא פחות יוצא דופן, הוא האירוע של הפגזת אונית האצ”ל אלטלנה ב-22.6.1948, בהוראתו של בן גוריון. חללי האירוע הזה נחשבים גם הם לחללי מערכות ישראל.

שמואל ישעיה, גבר בן 46, ביקר במלון המלך דוד במסגרת מאמציו לפרנס את משפחתו, אשתו, ילדיו והוריו. זאת, לאחר שבשנות ה-30 ,לאחר המשבר הגדול, לקח על עצמו פשיטת רגל של חנות הבדים של אביו. הוא לא היה לוחם פעיל, אם כי היה  חבר הגנה. לצערנו, אבל אין לנו הוכחות לכך. התעודות היחידות שנשארו בידינו הן תעודה שהיה מתנדב כפקח גוש בירושלים קצין ב-ה.ג.א –  הגנה בפני התקפות אויר Air Raid Precautions (A.R.P.). מ

על תכנונה ועל ההסכמות בהקשר  של הפעולה עדיין יש חילוקי דעות עד היום, אולם נראה שההגנה שתפה פעולה עם האצ”ל מתוך חשש כבד לגבי המסמכים הרבים שלה שנתפסו בשבת השחורה. המטרה היתה לפוצץ את האגף ולגרום להשמדת המסמכים. אולם, לאצ”ל היתה מטרה נוספת, והיא לגרום לבריטים פחד. האצ”ל שינה את שעת הפיצוץ, לשעה שבה צפויים להיות נפגעים רבים. עבורם זה היה מצב של win-win: אם הבריטים יפנו – נצחון כניעתם. אם לא – נצחון של פעולה כל כך אדירה נגד הבריטים. וחשוב לדעת, שהדי הפיצוץ הזה הגיעו בכל רחבי העולם,  ועד היום הוא מוזכר בהזדמנויות שונות.

כן התפיסה של האצ”ל היתה: המטרה מקדשת את האמצעים. ואם יהיו הרוגים, פצועים, אלמנות ויתומים… סבא שלי לא בחר להיות מוקרב בפיצוץ הזה. אבל מי שבחר להקריב אותו, צריך להכיר בו כקרבן נוסף של המערכה. ממש כמו שהיו חללי אלטלנה, שבודאי לא חלמו שהם ישמשו מטרה לתותח של צבא הגנה לישראל הטרי.  בן גוריון, אגב, כינה אותו “התותח בקדוש”, מתוך חרדת קודש להחלטה הנוראית שקיבל בענין זה.

התמיהות העיקריות  היו ונשארו:

איך יתכן שרוב ההרוגים היהודים בפיצוץ מלון המלך דוד, פעולה של האצ”ל בדרך להקמת המדינה, נחשבים לנפגעי פעולת איבה, ואיך להסביר ששני הרוגים אחרים נחשבים כחללי מלחמות ישראל, למרות שאיש מן השבעה עשר לא השתתף בביצוע הפעולה?

היכן הצדק ההיסטורי?

2 thoughts on “הגיע הזמן לשאול: האם פעולת האצ”ל לפיצוץ מלון המלך דוד ב-1946 היא פעולת איבה

 1. dawn522006 Post author

  לאצ”ל היתה תפישה לפיה המטרה מקדשת את האמצעים. ההשלכות לגבי הנפגעים לא היוו שיקול מספיק עבור מבצעי הפעולות על מנת להימנע מהן. השלכות החל מקיפוח חיים, דרך פצועים וכלה במשפחות שמקור פרנסתן נסתם, חלומותיהם נגדעו, וחייהם השתנו ללא הכר. המדינה מעולם לא לקחה אחריות לפיצוץ מלון המלך דוד, אולי בגלל השלכות הפוליטיות והכלכליות שינבעו מהצורך לפצות נפגעים לא-יהודים.

  עם זאת, האצ”ל מתפאר בפעולה זו כי מטרתה היתה, כמו גם פעולות אחרות שבצע האצ”ל, להפחיד את הבריטים ולגרום להם לעזוב את ארץ ישראל. דברים ברוח זו מתפרסמים באתר האצ”ל (הקדמה). כלומר, על פי הגדרתו הוא עסק האצ”ל בהפחדה – טרור – אל מול שלטונות המנד”ט הבריטי.

  בעניין המפגע והנפגע היהודים: הנקודה היא שלמרות שמדובר באותו אירוע עצמו, ההתייחסות אל חלק מהקרבנות היהודים היתה כאל חללי מערכות ישראל, רק בשל השתייכותם למחתרת כלשהי, זאת למרות שהם לא השתתפו בביצוע הפעולה; חלק אחר מההרוגים שלא היה (או לא יכול להוכיח שהיה) חבר מחתרת, נחשב לנפגעי פעולות איבה.
  במצב אבסורדי זה, אחד ממבצעי הפעולה, שנהרג עקב פעולה, נתפש כחלל מערכות ישראל לצד קרבנות של הפעולה שאותו אדם עצמו בצע.
  מצב אבסורדי נוסף שנוצר כאן הוא שקרבנות אחרים של אותה פעולת טרור יהודי נחשבים לנפגעי פעולות איבה. בכל שאר המקרים שנחשבים לפעולות איבה, ללא יוצא מהכלל, המונח ‘פעולות איבה’ מתייחס לפעולות של טרור ערבים נגד יהודים. אולם פיצוץ מלון המלך דוד נחשב בעייני מבצעיו לפעולת גבורה בדרך לעצמאות ישראל. אז מה משמעות האיבה כאן?
  ההסבר היחידי שמתאים כאן הוא שמדובר בכסף. תיקון מס’ 11, משנת תשל”ו-1976 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש”י-1950 מאפשר להגדיר את מבצע הפיצוץ כחלל מערכות ישראל, דבר שמקנה לבני משפחתו של מבצע הפעולה תגמולים וקצבה. עוד מצב אבסורדי הוא שאותם קרבנות אשר על פי תיקון 11 כן נחשבים לחללי מערכות ישראל היו שכירים של ממשלת המנד”ט הבריטי, וזכו גם לגמלה קבועה מן הממשלה הבריטית. סבא שלי לעומתם, היה עצמאי שבקר במלון לצורך עסקי המשפחה, ולא הועסק על ידי הממשלה הבריטית. לפיכך, מותו השאיר את המשפחה חסרת כל.
  המצב הכלכלי של המשפחה היה גרוע, לאחר שכבן הבכור לקח סבי על עצמו את פשיטת הרגל של עסקי אביו במשבר של שנות 1930. סבי השאיר אחריו אלמנה שהיתה עקרת בית ונותרה בהלם מוחלט, בן בגיל 14 ובת בגיל 18, היא אמי, שעולמה התהפך עליה. ללא כל תמיכה בימים שלפני קום המדינה, נאלצה אמי לוותר על מלגת לימודים לאוניברסיטה העברית ותחת זאת, לפרנס את המשפחה. היא תמכה בסבתי במשך 40 שנה מדי חודש בחודשו, ואף רכשה עבורה זכויות בביטוח הלאומי בתחילת דרכה של המדינה. גם לאחר קום המדינה ועד היום, לא ניתן היה לקבל הכרה במותו של סבי כחלל מערכות ישראל ולא שום תמיכה כלכלית. והנה לכם הפן האנושי והאישי של קרבנות פעולת טרור שנחשבת לפעולה מפוארת של האצ”ל בהקשר הכללי והלאומי, אבל איש לא מוכן לגעת בה בהיבט האנושי, כולל לא הממשלה שרבים מייסדיה היו חברי האצ”ל.

  אפשר למצוא עוד חומרים הקשורים בנקודת המבט האישית של קרבנות הפיצוץ בדף הפייסבוק שלי על פיצוץ מלון המלך דוד.

  קישורים:
  בדף הפייסבוק –
  https://www.facebook.com/The-king-David-Bombing-Jerusalem-1946-1473488832895235/
  אתר האצ”ל, הקדמה –
  http://www.etzel.org.il/hebrew.html

  Reply
 2. d

  זו פעלות טרור, בוצעה ע”י אירגון טרור, רק שהטרור הוא ציוני והדבר עושה קצת באלאגאן במח, כך יוצא שבקרה הזה [עם הסטנדרטים שלנו] יכול גם המפגע וגם הנפגע – אם הם יהודים – להיחשב כנפגעי פעולת איבה – הבעיה היא שבאותו הרגע אנחנו גם מכריזים על האצל כאירגון טרור.

  Reply

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s